Τα Ιταλικά ομιλούνται από 70 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 60 εκατομμύρια την έχουν ως πρώτη γλώσσα. Αποτελεί τη βασική γλώσσα της Ιταλίας και επίσης ομιλείται στην περιοχή Κάντον Τιτσίνο της Ελβετίας, στην Κροατία καθώς επίσης και από ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών σε όλο τον κόσμο.

  • Ηλικία: Ανεξαρτήτου Ηλικίας

Στόχος: Εμβάθυνση στην Ιταλική γλώσσα και κουλτούρα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ολοκλήρωση όλης της Ιταλικής γραμματικής. Ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό, ακουστικό και γραπτό λόγο.