Τα Γαλλικά προέρχονται από τα λατινικά. Υπάρχουν 75 εκατομμύρια χρήστες της γλώσσας. Χρησιμοποιούνται στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελβετία, τον Καναδά και είναι η επίσημη γλώσσα του Λουξεμβούργου, της Αϊτή και περισσότερων από δεκαπέντε χωρών της Αφρικής. Χρησιμοποιούνται επίσης στο St. Pierre και Miquelon, τη Γουαδελούπη και τη Μαρτινίκα, τη Γαλλική Γουινέα, τη Reunion, τη Νέα Καληδονία και την Ταϊτή.

Τμήματα:

Α

Ηλικία: 10-11 ετών (ε’& στ’δημοτικού)

Στόχος: Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.

Β

Ηλικία: 11-12 ετών (στ’δημοτικού- α’γυμνασίου)

Στόχος: Συστηματική εκμάθηση, ολοκληρωμένη εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη γίνεται εισαγωγή και προετοιμασία για το 2ο πιστοποιητικό των Γαλλικών.

Εκπαιδευτικά εργαλεία: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, DVD, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια,tests προσομοίωσης.

Γ

Ηλικία: Παιδιά γυμνασίου

Στόχος: Εμβάθυνση στη γλώσσα. Ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Κάλυψη κατά 80% της Γαλλικής γραμματικής. Προετοιμασία για το πιστοποιητικό των Γαλλικών, SORBONNE B1, το πρώτο πιστοποιητικό από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Το πιστοποιητικό αυτό είναι διεθνώς αναγνωρισμένο είτε από το Γαλλικό Υπουργείο παιδείας, είτε από το Πανεπιστήμιο Σορβόννης ή Λιέγης.

Εκπαιδευτικά εργαλεία: Βιβλία, Λογοτεχνία προσαρμοσμένη στο επίπεδο αυτό, Διαδραστικές ασκήσεις και tests προσομοίωσης, DVD reallanguage.

Δ

Ηλικία: Παιδιά γυμνασίου

Στόχος: Ολοκληρωμένη εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ολοκλήρωση όλης της Γαλλικής γραμματικής.

Εισαγωγή και προετοιμασία για τα πιστοποιητικά:
DELF B2 (καλή γνώση της γλώσσας). Διεθνής πιστοποίηση είτε από το Γαλλικό Υπουργείο παιδείας, είτε από το Πανεπιστήμιο Σορβόννης ή Λιέγης.
SORBONNE B2, το δεύτερο πιστοποιητικό από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

Ε

Ηλικία: Παιδιά γυμνασίου-λυκείου

Στόχος: Συστηματική εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου και τη βελτίωση του γραπτού λόγου. Κατανόηση αυθεντικού προφορικού λόγου και παραγωγή προφορικού σε υψηλό επίπεδο. Εισαγωγή και προετοιμασία για το πιστοποιητικό Dalf C1 ή Sorbonne C1. Θεωρείται το πρώτο βήμα για την απόκτηση του πιστοποιητικού C2.