Διαγωνισμός

Πάρτε μέρος στον super διαγωνισμό του Λέξις!
Μπείτε στη σελίδα μας στο facebook, facebook κάντε like, δείτε τα 3 βίντεο και απαντήστε σωστά στις ερωτήσεις!
10 super τυχεροί θα κερδίσουν το πρωτοποριακό Talking Pen και από ένα πακέτο της σειράς «Super Readers Junior A ή Super Readers Junior B»
με 4 παραμύθια γραμμένα στα αγγλικά και το πρωτοποριακό Talking Pen, που «διαβάζει» το παραμύθι στους μικρούς μας φίλους!
GOOD LUCK!

https://www.facebook.com/lexisver/

Όροι διαγωνισμού:
1. Η εταιρία με την επωνυμία «ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ Β. – ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.», διοργανώνει διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/lexisver στα πλαίσια του οποίου Δέκα (10) Νικητές θα κερδίσουν από ένα πακέτο με λογοτεχνικά παραμύθια της σειράς “Super Readers Junior A”.
2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 22 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν έχουν οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Λέξις, οι εργαζόμενοι στον εκδοτικό οίκο Super Course όπως και τα τέκνα αυτών.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης συμμετοχής σύμφωνα με τα εκτιθέμενα κατωτέρω στον όρο 6.
(4.1.) Σε περίπτωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετέχει κατά τα ανωτέρω, εφόσον είναι ο τυχερός του διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του δικαιώματος να λάβει το δώρο και τη θέση του θα παίρνει ο επόμενος επιλαχών.
5. Δώρο του διαγωνισμού: Συνολικά Δέκα (10) πακέτα με λογοτεχνικά παραμύθια της σειράς “Super Readers Junior A”(1 για κάθε νικητή).
6. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν LIKE στο Facebook page των φροντιστηρίων LEXIS και να απαντήσουν σωστά στις τρεις (3) ερωτήσεις του διαγωνισμού.
7. Επισημαίνεται ότι για το διαγωνισμό λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη καταχωρηθείσα χρονικά έγκυρη συμμετοχή. Δεν επιτρέπονται υβριστικά και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά ήθη σχόλια.
8. Η κλήρωση θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Lexis που βρίσκεται επί της οδού Πλατείας Ωρολογίου 1 παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, με σχόλιο κάτω από την αντίστοιχη ανάρτηση από τον λογαριασμό του “Κέντρο Ξένων Γλωσσών Λέξις” στο Facebook, την ίδια μέρα.
9. Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον διοργανωτή μέχρι τις 02 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή με προσωπικό μήνυμα για να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου του. Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τον διοργανωτή το χρόνο που ορίζεται παραπάνω, αυτοδικαίως χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα επί του επάθλου και ο διοργανωτής απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβε έναντι του νικητή σε σχέση με το έπαθλο. Στη θέση του νικητή αυτού υπεισέρχονται ο πρώτος τη τάξει επιλαχόντας.
10. Σε κάθε περίπτωση που κριθεί ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό αντιβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη ή αποτελεί προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του από το δώρο του διαγωνισμού.
11. Ρητώς αναφέρεται ότι τα δώρα του διαγωνισμού δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα αντικείμενα ίσης αξίας, ούτε μπορεί να μεταβιβαστεί.
12. Η «ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ Β. – ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους όρους της παρούσας προκήρυξης, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό.
13. Η «ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ Β. – ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα διαφημιστικής χρήσης κάθε σχετικού με το διαγωνισμό γεγονότος.
14. Κάνοντας σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού, σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτόματα τους όρους του διαγωνισμού καθώς τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.