Σύστημα Aloha

Welcome to the future

Νοητική ανάπτυξη για παιδιά

Στην συνεχή μας προσπάθεια για να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό στους μαθητές μας, πήραμε το σύστημα Aloha. Το ALOHA Mental Arithmetic είναι μια ολιστική διαδικασία ανάπτυξης εγκεφάλου βασισμένη στο σύστημα της νοητικής αριθμητικής, η οποία έχει αποφέρει απίστευτα αποτελέσματα. Είναι ένα διαπιστευμένο, παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά του ηλικιακού φάσματος 5 με 13 ετών το οποίο ενισχύει τις μαθησιακές τους ικανότητες και αναπτύσσει την επιδεξιότητά τους στα μαθηματικά.

Οφέλη που αποκτούν οι μαθητές για όλη την διάρκεια της ζωής τους: 1. Προσοχή και συγκέντρωση 2. Δημιουργικότητα 3. Φαντασία και οπτικοποίηση 4. Προσανατολισμός 5. Ακουστική και αναλυτική ικανότητα 6. Φωτογραφική ικανότητα 7. Παρατηρητικότητα και προσανατολισμός