ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(με το πρόγραμμα e-Λέξις*)

  • Ολιγομελή Τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών.
  • Κάθε εκπαιδευόμενος έχει ατομικό φορητό υπολογιστή.
  • Τρία (3) χρόνια εκπαίδευσης (2 ενότητες ανά έτος).
  • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση.
  • Πιστοποιητικό Cambridge® IT Skills αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ.
  • 7 χρόνια λειτουργίας – μόνο επιτυχίες σε όλες τις ενότητες.

* Αφορά τους μαθητές των αγγλικών Λέξις *

Εκπαίδευση στην Πληροφορική, παράλληλα με τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου. Ουσιαστική απόκτηση γνώσεων και εισαγωγή στην πιστοποίηση σπουδών. Εκπαίδευση προχωρημένων δεξιοτήτων στις πιο δημοφιλείς εφαρμογές με στόχο την απόκτηση προχωρημένης Πιστοποίησης Πληροφορικής.