Τμήματα:

1

 • Ηλικία: 10-11 ετών (ε’& στ’ δημοτικού)
 • Στόχος: Γνωριμία & συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του προφορικού και του γραπτού λόγου και της ακουστικής ικανότητας.

2

 • Ηλικία: 12-13 ετών (α’-β’γυμνασίου)
 • Στόχος: Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στη γραμματική και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Εκπαιδευτικά εργαλεία: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, DVD.

3

(Β1)

 • Ηλικία: 13-14 ετών (β’-γ’γυμνασίου)
 • Στόχος: Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη καλύπτεται το 80% όλης της Γερμανικής γραμματικής για όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση σε παραγωγή προφορικού, γραπτού λόγου και ακουστικής ικανότητας.
 • Πιστοποιητικά: ZERTIFIKAT B1J (JUGENDLICHE), πιστοποιητικό Γερμανικών από το Goethe – ÖSD.

4

B2

 • Ηλικία: 14-15 ετών (γ’γυμνασίου – α’ λυκείου)
 • Στόχος: Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη καλύπτεται όλη η γραμματική της Γερμανικής γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση σε λεξιλόγιο, παραγωγή προφορικού, γραπτού λόγου και ακουστικής ικανότητας. Σ’ αυτή την τάξη γίνεται εισαγωγή και προετοιμασία για το 4ο πιστοποιητικό των Γερμανικών.
 • Πιστοποιητικά: ZERTIFIKAT B2, πιστοποιητικό των Γερμανικών από το Goethe. Προτεινόμενη ηλικία για παιδιά από 15 ετών και άνω.

MDJ MITTELSTUFE DEUTSCH JUGENDLICHE (B2J): Εξετάσεις με θεματολογία προσαρμοσμένη στους υποψήφιους μικρότερης ηλικίας από το ÖSD.

5

Εντατικά τμήματα ενηλίκων.

Στόχος: Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Γερμανικά προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες κάθε ενήλικα.