Γαλλικά
Γαλλικά

Τα Γαλλικά προέρχονται από τα λατινικά. Υπάρχουν 75 εκατομμύρια χρήστες της γλώσσας. Χρησιμοποιούνται στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελβετία, τον…

Αγγλικά
Αγγλικά

H Αγγλική γλώσσα είναι η πρώτη επιλογή όλων ανεξαρτήτου ηλικίας και αποτελεί τη βάση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ Το…