Λέξις Πληροφορική

Λέξις Πληροφορική

qr code

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  • Ολιγομελή Τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών.
  • Κάθε εκπαιδευόμενος έχει ατομικό υπολογιστή.
  • Τρία (3) χρόνια εκπαίδευσης (2 ενότητες ανά έτος).
  • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση.
  • Πιστοποιητικό Vellum® IT Skills αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ.
  • 16 χρόνια λειτουργίας – μόνο επιτυχίες σε όλες τις ενότητες.
  • Πιστοποιητικό Vellum στις ενότητες Word, Excel, Internet, Access, Powerpoint & Windows με ισχύ εφόρου ζωής.

* Αφορά τους μαθητές των αγγλικών Λέξις *

Δωρεάν εκπαίδευση στην Πληροφορική, για τους μαθητές μας, παράλληλα με τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία των ξένων γλωσσών. Ουσιαστική απόκτηση γνώσεων και εισαγωγή στην πιστοποίηση σπουδών. Εκπαίδευση προχωρημένων δεξιοτήτων στις πιο δημοφιλείς εφαρμογές του Office με στόχο την απόκτηση προχωρημένης Πιστοποίησης Πληροφορικής.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2331073701 

https://forms.gle/HD1gss5MNvrjdyvGA