Αγγλικά

H Αγγλική γλώσσα είναι η πρώτη επιλογή όλων ανεξαρτήτου ηλικίας και αποτελεί τη βάση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Το Λέξις, μέσα από την αξιόπιστη πορεία του, εγγυάται ότι οι μαθητές αποκτούν πιστοποιητικό Αγγλικών με την πρώτη, καθώς κάθε χρόνο οι επιτυχίες αγγίζουν το 100%. Το Λέξις, όμως, δεν επαναπαύεται στις μεγάλες επιτυχίες των μαθητών του αλλά επιδιώκει οι μαθητές του να μαθαίνουν τα Αγγλικά εύκολα κι ευχάριστα αποκτώντας μεγάλη άνεση τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο μέσα από:

  • καινοτόμες και ελκυστικές σειρές βιβλίων με μοντέρνα εικονογράφηση
  • νέες τεχνολογίες (διαδραστικός πίνακας, ibook, animated videos, video games, εφαρμογές για tablets και smartphones)

Tα τμήματά μας διακρίνονται σε:

» Prejunior

✓ Ηλικία: 6-7 ετών (α’ & β’ δημοτικού)

✓ Στόχος: γνωριμία με την ξένη γλώσσα σε πιο οργανωμένο σχολικό περιβάλλον με γραφή και ανάγνωση αλλά όχι γραμματική.

✓ Εκπαιδευτικά εργαλεία: βιβλία, παιχνίδια, τραγούδια, παραμύθια, χειροτεχνίες, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια.


» Junior Α&Β

✓ Ηλικία: 7-9 ετών (γ’ δημοτικού)

✓ Στόχος: ένταξη σε οργανωμένη τάξη με συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.

✓ Εκπαιδευτικά εργαλεία: βιβλία, διαδραστικά παιχνίδια, τραγούδια, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, dvd & εξάσκηση της γλώσσας μέσω υπολογιστή (ibook).

Δείτε πώς μαθαίνουμε αγγλικά στα Λέξις, στο παρακάτω βίντεο, με το Talking Pen .

 

» Senior Α

✓  Ηλικία: 10-11 ετών (δ’ δημοτικού)

✓  Στόχος: συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας ώστε οι μαθητές να χειρίζονται τα Αγγλικά με μεγάλη άνεση τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

✓  Εκπαιδευτικά εργαλεία: βιβλία, εκπαιδευτικά video για κάθε κείμενο με κινούμενα σχέδια και 3D animation, video clips με Grammar songs για τη διδασκαλία της γραμματικής, i-book, διαδραστικά video games για την εμπέδωση του λεξιλογίου και της γραμματικής.


» Senior B

✓  Ηλικία: 11-12 ετών (ε’ δημοτικού)

✓  Στόχος: συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας ώστε οι μαθητές να χειρίζονται τα Αγγλικά με μεγάλη άνεση τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

✓  Εκπαιδευτικά εργαλεία: βιβλία, εκπαιδευτικά video για κάθε κείμενο με κινούμενα σχέδια και 3D animation, video clips με Grammar songs για τη διδασκαλία της γραμματικής, i-book, διαδραστικά video games για την εμπέδωση του λεξιλογίου και της γραμματικής.


» Senior C

✓  Ηλικία: 12-13 ετών (στ’ δημοτικού)

✓  Στόχος: συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σε αυτή την τάξη ολοκληρώνεται η διδασκαλία της αγγλικής γραμματικής.

✓  Εκπαιδευτικά εργαλεία: βιβλία, εκπαιδευτικά video για κάθε κείμενο με κινούμενα σχέδια και 3D animation, video clips με Grammar songs για τη διδασκαλία της γραμματικής, i-book, διαδραστικά video games για την εμπέδωση του λεξιλογίου και της γραμματικής.


» PreLower

✓  Ηλικία: 13-14 ετών (Α’ Γυμνάσιου)

✓  Στόχος: συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στον γραπτό και προφορικό λόγο. Σε αυτή την τάξη ξεκινά η προετοιμασία για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

✓  Εκπαιδευτικά εργαλεία: βιβλία, εκπαιδευτικά videos για κάθε κείμενο, διαδραστικές ασκήσεις και i-book.


» Β2 Level (Lower)

✓  Ηλικία: 14-15 ετών (Β’ Γυμνασίου)

✓  Στόχος: συστηματική εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ). Οι μαθητές προετοιμάζονται κατάλληλα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πιστοποιητικού που επιλέγουν να συμμετέχουν.

✓  Εκπαιδευτικά εργαλεία: βιβλία, practice tests, διαδραστικές ασκήσεις προσομοίωσης, mock tests.


» C2 Level (Proficiency)

✓  Ηλικία: 15-16 ετών (Γ’ Γυμνασίου)

✓  Στόχος: συστηματική εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στον γραπτό και προφορικό λόγο και στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ). Οι μαθητές προετοιμάζονται κατάλληλα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πιστοποιητικού που επιλέγουν να συμμετέχουν.

✓  Εκπαιδευτικά εργαλεία: βιβλία, practice tests, διαδραστικές ασκήσεις προσομοίωσης, mock tests.