Στο φροντιστήριο Λέξις, οι μαθητές μας μέσα από ευχάριστες, παιδαγωγικές δραστηριότητες, θα μελετήσουν τη ρομποτική και τη φυσική. Τα παιδιά θα δουλέψουν μέσα σε ομάδες και σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους θα μάθουν:
• Να μελετούν επιστημονικά ζητήματα.
• Να δίνουν λύσεις σε προβλήματα με τη χρήση της ρομποτικής.
• Να κατασκευάζουν και να δίνουν κίνηση σε μηχανές και ρομπότ ορίζοντάς τους εντολές.
• Να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες του μέλλοντος και να αντιληφθούν το φάσμα των δυνατοτήτων τους σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο κόσμο.
• Να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους και να κάνουν παρουσιάσεις στην τάξη.

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η LEGO Education έχει δώσει νέα διάσταση στην εκπαίδευση, καθώς βοηθάει τα παιδιά μας να μελετήσουν από μικρή ηλικία τις τεχνολογικές και θετικές επιστήμες. Μέσα από δημιουργικά μαθήματα και χρησιμοποιώντας τουβλάκια LEGO, τα παιδιά αναπτύσσουν τις μαθησιακές τους ικανότητες και ανοίγουν νέους ορίζοντες στο επαγγελματικό τους μέλλον.

LEGO Education Wedo 2 Core Set

Αριθμός συμμετεχόντων: έως 12 άτομα.

Β)  Για μεγαλύτερους μαθητές και προχωρημένους:

LEGO Education Mindstorms EV3 Core Set

Αριθμός συμμετεχόντων: έως 12 άτομα.

Τα μαθήματα θα γίνουν σε εξοπλισμένα εργαστήρια LEGO με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, laptop κι από επίσημα καταρτισμένους εκπαιδευτές στη ρομποτική και στη διδασκαλία της LEGO Education.