ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(με το πρόγραμμα e-Λέξις*)

 • Ολιγομελή Τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών.
 • Κάθε εκπαιδευόμενος έχει ατομικό φορητό υπολογιστή.
 • Τρία (3) χρόνια εκπαίδευσης (2 ενότητες ανά έτος).
 • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση.
 • Πιστοποιητικό Cambridge® IT Skills αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ.
 • 7 χρόνια λειτουργίας – μόνο επιτυχίες σε όλες τις ενότητες.

* Αφορά τους μαθητές των αγγλικών Λέξις *

Εκπαίδευση στην Πληροφορική, παράλληλα με τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου. Ουσιαστική απόκτηση γνώσεων και εισαγωγή στην πιστοποίηση σπουδών. Εκπαίδευση προχωρημένων δεξιοτήτων στις πιο δημοφιλείς εφαρμογές με στόχο την απόκτηση προχωρημένης Πιστοποίησης Πληροφορικής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: 12 χρόνια λειτουργίας – 405 επιτυχόντες

Μεγάλη επιτυχία σημειώνουν οι μαθητές του “Λέξις” σε πτυχία πληροφορικής αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ. Στα 12 χρόνια λειτουργίας της πληροφορικής του “Λέξις”, 405 μαθητές πέτυχαν συνολικά σε 620 ενότητες.


Το “Λέξις” προσφέρει επίσης μαθήματα εκμάθησης υπολογιστών, σε αίθουσα με πιστοποιημένους εκπαιδευτές, οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών, πρακτική, προετοιμασία για εξετάσεις. 

– Μαθήματα πληροφορικής για μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου διάρκεια 3 χρόνια.
– Μαθήματα πληροφορικής για ενήλικες διάρκεια 6 μήνες.

Πτυχία που παρέχονται: International Examinations ITΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ (Βασικό επίπεδο):

 • Βασικές Έννοιες Πληροφορικής (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
 • Διαχείριση αρχείων (WINDOWS)
 • Επεξεργασία Κειμένου (WORD)
 • Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)
 • Παρουσιάσεις (POWER POINT)
 • Βάσεις Δεδομένων (ACCESS)
 • Διαχείριση Πληροφοριών (INTERNET-OUTLOOK)


ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ (Ανώτερο επίπεδο):

 • Επεξεργασία Κειμένου (WORD Advanced)
 • Λογιστικά Φύλλα (EXCEL Advanced)
 • Βάσεις Δεδομένων (ACCESS Advanced)
 • Παρουσιάσεις (POWER POINT Advanced)

Επίσης:

 • Διαχείριση Η/Υ windows, Linux, Mac OS
 • Επεξεργασία Κειμένου – Λογιστικών Φύλλων
 • Παρουσιάσεις – Βάσεις Δεδομένων
 • Δημιουργία ιστοσελίδων Στατικών & Δυναμικών
 • Επεξεργασία Εικόνας Video
 • Θεωρία Η/Υ – (Εκμάθηση επισκευών & αναβαθμίσεων Σταθερών και Φορητών υπολογιστών)


Σήμερα, απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει ένα βιογραφικό αποδεκτό από δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα είναι ο τίτλος σπουδών πληροφορικής. Τα βιογραφικά είναι σαφώς πιο ενισχυμένα όταν περιέχουν πιστοποιητικό ανώτερου επιπέδου.

Το IT Skills Proficiency πιστοποιεί, εκτός από τις βασικές, και ικανότητες προχωρημένου επιπέδου για την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εφαρμογών της Τεχνολογίας των Πληροφοριών.

Ωστόσο, ως τίτλος που καλύπτει την ύλη του βασικού επιπέδου, είναι αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.