Η γερμανική γλώσσα είναι μέλος της δυτικής γερμανικής ομάδας της υποοικογένειας των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Υπάρχουν δύο τύποι γερμανικής γλώσσας, Υψηλός και Χαμηλός. Τα Υψηλά γερμανικά είναι η τυποποιημένη γραπτή γλώσσα που χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στα βιβλία και τις εφημερίδες, ακόμη και στις περιοχές όπου τα Χαμηλά γερμανικά χρησιμοποιούνται συχνότερα στον προφορικό λόγο.

Συνολικά σχεδόν 100 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν τα γερμανικά ως μητρική γλώσσα. Τα Γερμανικά είναι η επίσημη γλώσσα της Γερμανίας και της Αυστρίας και είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ελβετίας.

Τμήματα:

1

 • ΗΛΙΚΙΑ: 10-11ΕΤΩΝ (Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
 • ΣΤΟΧΟΣ: Γνωριμία & συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του προφορικού, γραπτού λόγου και της ακουστικής ικανότητας.

2

 • ΗΛΙΚΙΑ: 12-13 ΕΤΩΝ ( Α – Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
 • ΣΤΟΧΟΣ: Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στη γραμματική και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, DVD.

3

(Β1)

 • ΗΛΙΚΙΑ: 13-14 ΕΤΩΝ (Β – Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
 • ΣΤΟΧΟΣ: Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη καλύπτεται το 80% όλης της Γερμανικής γραμματικής για όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση σε παραγωγή προφορικού, γραπτού λόγου και ακουστικής ικανότητας.
 • ΠΤΥΧΙΑ: ZERTIFIKAT B1J (JUGENDLICHE), πτυχίο Γερμανικών από το Goethe – ÖSD.

4

B2

 • ΗΛΙΚΙΑ: 14-15 ΕΤΩΝ (Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – A ΛΥΚΕΙΟΥ)
 • ΣΤΟΧΟΣ: Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη καλύπτεται όλη η γραμματική της Γερμανικής γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση σε λεξιλόγιο, παραγωγή προφορικού, γραπτού λόγου και ακουστικής ικανότητας. Σ’ αυτή την τάξη γίνεται εισαγωγή και προετοιμασία για το 4ο πτυχίο των Γερμανικών.
 • ΠΤΥΧΙΑ: ZERTIFIKAT B2, Πτυχίο των Γερμανικών από το Goethe. Προτεινόμενη ηλικία για παιδιά από 15 ετών και άνω.

MDJ MITTELSTUFE DEUTSCH JUGENDLICHE (B2J): Εξετάσεις με θεματολογία προσαρμοσμένη στους υποψήφιους μικρότερης ηλικίας από το ÖSD.

5

Εντατικά τμήματα ενηλίκων.

ΣΤΟΧΟΣ: Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Γερμανικά προσαρμοσμένα στις ιδιαιτέροτητες κάθε ενήλικα.