Τα γαλλικά προέρχονται από τα λατινικά. Υπάρχουν 75 εκατομμύρια χρήστες της γλώσσας. Χρησιμοποιούνται στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελβετία, τον Καναδά και είναι η επίσημη γλώσσα του Λουξεμβούργου, της Αϊτή και περισσότερων από δεκαπέντε χωρών της Αφρικής. Χρησιμοποιούνται επίσης στο St. Pierre και Miquelon, τη Γουαδελούπη και τη Μαρτινίκα, τη Γαλλική Γουινέα, τη Reunion, τη Νέα Καληδονία και την Ταϊτή.

Τμήματα:

Α

ΗΛΙΚΙΑ: 10-11 ΕΤΩΝ (Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.

Β

ΗΛΙΚΙΑ: 11-12 ΕΤΩΝ (ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εκμάθηση, ολοκληρωμένη εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη γίνεται εισαγωγή και προετοιμασία για το 2ο πτυχίο των Γαλλικών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, DVD, Talking Dice, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, taboo,tests προσομοίωσης.

 

Γ

ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ: Εμβάθυνση στη γλώσσα. Ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Κάλυψη κατά 80% της Γαλλικής γραμματικής. Προετοιμασία για το πτυχίο των Γαλλικών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Λογοτεχνία προσαρμοσμένη στο επίπεδο αυτό, Διαδραστικές ασκήσεις και tests προσομοίωσης, DVD real language, Talking Dice, taboo.

Πτυχίο διεθνώς αναγνωρισμένο είτε από το Γαλλικό Υπουργείο παιδείας, είτε από το Πανεπιστήμιο Σορβόννης ή Λιέγης.

SORBONNE B1, το πρώτο πτυχίο από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

Δ

ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ: Ολοκληρωμένη εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ολοκλήρωση όλης της γαλλικής γραμματικής.

ΠΤΥΧΙΑ: DELF B2 (καλή γνώση της γλώσσας). Διεθνής πιστοποίηση είτε από το Γαλλικό Υπουργείο παιδείας, είτε από το Πανεπιστήμιο Σορβόννης ή Λιέγης. SORBONNE B2 Το δεύτερο πτυχίο από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

 

Ε

ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την βελτίωση του γραπτού λόγου. Κατανόηση αυθεντικού προφορικού λόγου και παραγωγή προφορικού σε υψηλό επίπεδο. Εισαγωγή και προετοιμασία για το πτυχίο Dalf C1 ή Sorbonne C1. Θεωρείται το πρώτο βήμα για την απόκτηση του πτυχίου C2.